Tuesday, 17 July 2012

MAHKAMAH


 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com

TAJUK KURSUS 


1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA
BONOS - PECEROBOHAN TANAH MILIK

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00

BORANG-BORANG MAHKAMAH

 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com

TAJUK KURSUS 


1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

BONOS - PECEROBOHAN TANAH MILIK

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00


BORANG-BORANG KHAS TINDAKAN PENGUATKUASAAN


 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com


TAJUK KURSUS 1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00

PENDAKWAAN


 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com

TAJUK KURSUS 


1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

BONOS - PECEROBOHAN TANAH MILIK

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00

PERTUDUHAN


 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com

TAJUK KURSUS 


1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

BONOS - PECEROBOHAN TANAH MILIK

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00

RINGKASAN KETERANGAN DAN FAKTA KES


 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com


TAJUK KURSUS 1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00

MERAKAM PERCAKAPAN


 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com


TAJUK KURSUS 1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00

SAMAN


 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com


TAJUK KURSUS 1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00

DIARI SIASATAN


 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com


TAJUK KURSUS 1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00

TAHANAN REMAN


 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com


TAJUK KURSUS 1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00

MENGURUSKAN BARANG KES


1. Apakah Barang Kes ?
a. Perkakas-perkakas / peralatan yang digunakan untuk melakukan jenayah
b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jenayah yang dilakukan.
Ex: Resit, segala catatan da dokumen yang berkatan kes.
c. Jentera.
d. Gambar dan plan
e. Peralatan membina

2. Laporan Pakar / Kimia
a. Laporan Pakar / Kimia sebaiknya hendaklah diserahkan oleh IO sendiri pada OKT
sebelum 10 hari dari tarikh perbicaraan.
b. Lantikan pakar boleh dilantik dari pegawai Jabatan sendiri berdasar kepada
pengalaman dan pengesahan dari Ketua Pengarah.
c. Di Mahkamah Pakar tersebut perlu memberi pembuktian bahawa dirinya adalah
pakar dengan memberi keterangan secara lisan/verbal.

2.1 Laporan JUPEM. 
a. Pelan-pelan bekaitan
b. Surat Pengesahan lokasi kejadian.

2.2. Loporan Pentadtar
a. dokumen hakmilik
b. Pengesahan tanah kerajaan.

3. Pengendalian Barang Kes
a. Mengambil gambar di tempat dijumpai atau berlakunya kes tersebut
b. Gambar diambil secara sistematik
c. Membuat penandaan pada barang kes
d. Membuat catitan kedudukan Barang Kes dalam Sketch Plan / Rajah Kasar
e. Rekodkan masa, tarikh dan tempat dijumpai dalam ID
f. Barang-barang kes yang bersaiz kecil disimpan dalam bekas, sampel plastik dan
labelkan.
g. Kesan tapak kaki, kesan tayar, kasut perlu diambil sampel dengan plaster casts
h. Bahan cecair disimpan dalam botol dan seal.
i. Kesan darah boleh ditulis atau diambil dengan menggunakan kapas / cotton bud
j. Dokumen-dokumen ditandakan dan disimpan.
k. Barang Kes yang boleh / mudah rosak diambil gambar / boleh dimusnahkan
mengikut Sek. 413 KAJ
l. Barangan berharga disimpan dalam peti besi.

4. Penyimpanan Barang Kes
Barang Kes yang disimpan dalam stor dan perlu dicatat rekod:
a. Nombor Siri f. Bila akan dibawa ke Mahkamah
b. Tarikh g. Siapa yang mengambil
c. Balai Polis No. Report h. No. Kes Mahkamah
d. No. IP i. Arahan Mahkamah
e. Tanda / Pengecaman

5. Perkara-perkara penting semasa mengendali barang kes.
a. Satu barang kes dibubuh dalam satu plastik dan dilabelkan (setiap satu dalam
satu plastik)
b. Gambar mesti beserta negatif
c. Barang Kes yang dihantar ke Jabatan Kimia perlu ditanda dengan nombor
exibit dan di seal.
d. Barang Kes yang diterima dari Jabatan Kimia yang telah diseal tidak boleh
dibuka.
e. Ianya hanya boleh dibuka semasa perbicaraan.

6. bon jamanan/ lepas sementara barang kes.
a. Terima permohonan melepaskan sementara barng kes
b. Rujuk kepada PTD dan DPP
c. Dapatkan nilaian dari JKR
d. Pengesahan pemilik dari JPJ
e. Pengesahan jenis ketulinan dari Jabatan Kimia
f. Tandatangan borang-borang berkaitan
g. Terima bon jaminan/Bank draf
h. Tandatangan akuan.

7. Semasa Perbicaraan
a. Barang Kes ditender kepada orang yang membuatnya oleh PO
- Jika barang kes adalah gambar ia perlu ditender kepada Penangkap gambar
- Jika barang kes adalah senapang ia perlu ditender kepada IO yang
menguruskannya.
- Jika barang kes adalah kenderaan, dapatkan gambar dan tender kepada IO.

8. Rampasan Barang Kes
a. Selepas rampasan dilakukan:
- perlu keluarkan Borang Rampasan dalam dua salinan.
- dapatkan tandatangan dua belah pihak.
- serahkan satu salinan kepada pihak OKT dan satu salinan disimpan dalam IP.
- buatkan 'scatch plan' dalam buku perjalanan /diari.
- kemudian buatkan plan baru dan lampirkan bersama plan kasar dalam IP.
- borang rampasan hendaklah dilampirkan sebagai "D" di dalam IP.

TAMBAHAN


Sekiranya ada perampasan barang, prosedur berikut hendaklah diikuti:

                        i.            Senaraikan barang-barang yang dirampas dalam Borang Bongkar dan Notis Sita.

                       ii.            Barang-barang yang disita hendaklah ditanda serta disimpan di tempat yang selamat, barang-barang kecil hendaklah dibungkus dan dimeteraikan.

                     iii.            Jika sekiranya apa-apa benda yang dirampas adalah bersifat boleh binasa atau jika sekiranya penjagaan benda itu melibatkan perbelanjaan tidak munasabah dan menyukarkan Pengarah Negeri, Ketua Pengarah Tanah Dan Galian atau Pihak Berkuasa berkenaan mengikut mana-mana yang berkenaan bolehlah mengarahkan supaya benda itu dijual pada bila-bila dan hasil jualan itu dipegang menanti keputusan apa-apa dakwaan atau tuntutan di bawah Seksyen 426C(6) KTN.

                     iv.            Jika ada barang-barang yang perlu dirujuk kepada pakar-pakar tertentu (seperti ahli geologi) hendaklah dihantar segera dan dapatkan laporan.

                      v.            Hantarkan satu salinan senarai barang yang dirampas kepada tuan punya dan;

                     vi.            Barang-barang yang dirampas hendaklah disimpan mengikut seksyen 426A (1)(b), 426B(2)(a) dan (b) 426C(6) KTN mengikut kategori barang.


*         Jika dalam kehadiran pesalah, pemilik, pekerja atau ejen, borang senarai rampasan / borang bongkar hendaklah diserahkan kepada mereka dan ia hendaklah ditandatangani. Satu salinan mestilah disimpan untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat kemudian.

Monday, 16 July 2012

LAPORAN POLIS SECARA RINGKAS1. Laporan Polis
Kenapa perlunya membuat Laporan Polis ?
a. Peruntukan Undang-undang dibawah Seksyen 107 KAJ
b. Sebagai pembelaan dan pembuktian di Mahkamah
c. Laporan Polis adalah sebagai permulaan untuk siasatan yang akan dijalankan.
2. Jenis Laporan Polis
a. Laporan Polis ( Polis 41) - Laporan pengaduan ditulis oleh pihak Polis
sendiri
b. Laporan Polis ( Polis 55) - Laporan pengaduan ditulis oleh pengadu
sendiri.
- Berlakunya kesalahan diluar daerah
- Pengaduan dibuat dicawangan-cawangan lain.
Hanya dua (2) bahasa sahaja yang boleh diterima:
1. Bahasa Malaysia
2. Bahasa Inggeris
3. Pengkelasan Laporan Polis
NOD - No Offence Disclosed
Laporan yang dibuat pada polis yang tiada berlaku apa-apa kesalahan
NFA - No Further Action
Laporan Polis yang dibuat di Balai Polis jika sesuatu serbuan dibuat
setelah disiasat tetapi pesalah telah lari atau tiada hanya tinggal bahanbahan
bukti
RTM - Refer To Magistret
Bagi kes tak lazim ditangkap (Non-seizable)
MANUAL TATACARA PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN

4. Kandungan Laporan Polis
a. Masa
b. Tarikh Kandungan mesti ;
c. Tempat Kejadian - Pendek
d. Kesalahan yang berlaku - Padat
e. Butir peribadi OKT - Relevan
f. Tandatangan Pengadu
g. Peruntukan undang-undang.
h. Kuada undang-undang.

5. Perkara-perkara yang perlu diambil perhatian
** Bahagian akhir Laporan Polis mesti ditandatangani oleh Pengadu. Jika tidak
ditandatangani Laporan Polis tersebut maka adalah menjadi satu kesalahan
dibawah Seksyen 108 KAJ / 180 KK
** Penghujung Laporan Polis . di galakkan menggunakan.
( tulis " Sekian laporan saya." )
Rasional :
Untuk kegunaan menyambung semula laporan jika ada yang tertinggal
** Jangan klasifikasikan akta dan seksyen dalam laporan polis
** Akhir laporan polis pengadu mesti turunkan tandatangan, jika tidak
tandatangan laporan polis tersebut maka adalah satu kesalahan di bawah
Sek. 108/180 KK
** Dapatkan tandatangan/pengesahan laporan polis dari Ketua Balai /lain-lain
pegawai Polis

SIASATAN SECARA RINGKAS


1. Kuasa Untuk Membuat Siasatan
a. Kuasa Untuk Membuat Siasatan Dibawah Kanun Akta Jenayah (KAJ)
(Dibawah Seksyen 107 )
- Polis yang berpangkat Sarjen/Ketua Balai Polis berpangkat Kopral keatas
b. Kuasa Untuk Membuat Siasatan Dibawah Kanun Tanah Negara
(Dibawah Seksyen 421AA)
- Pegawai yang diberi kuasa adalah Pentadbir Tanah
2. Tugas Pegawai Penyiasat /IO
Tugas dan tanggungjawab IO adalah untuk membawa butir-butir keterangan
kepada Mahkamah untuk pengadilan kepada OKT.
a. Membuka kertas siasatan/fail kes IP. KPM 29-/88
b. Mengurus dan mempastikan exibit disimpan ditempat yang selamat
c. Membuat pengecaman dan menanda exibit
d. Menguruskan pelupusan barang kes yang mudah rosak - KPM 45-Pin. 3/88
e. Menyediakan /mengambil gambar exibit
f. Membuat plan kasar/terperinci kawasan kejadian
g. Melengkapkan butir-butir dalam IP
h. Menyediakan fakta kes
i. Menyediakan kertas pertuduhan - Mahkamah 114/Mahkamah 113
j. Membuat permohonan saman hadir Mahkamah - Mahkamah 143 Pin. 1/80
k. Kemukakan kepada Mahkamah untuk dapatkan tarikh untuk sebutan
l. Pohon sapina untuk saksi
m. Merakam percakapan Seksyen 421AC

3. Proses Siasatan
a. Terima maklumat/laporan polis dari RO
b. Buat siasatan
c. Uruskan bang kes
d. Lapurkan perkembangan kes kepada PTD
e. Siapkan IP.
f. Siapkan Ringkasan Keterangan
g. Siapkan fakta Kes.
h. Dapatkan arahan PTD untuk dipanjangkan kepada DPP
i. Dapatkan arahan lanjut DPP/ termasuk barang kes
j. Bertindakan atas arahan DPP / termasuk barang kes.
k. Kompaun / Dakwa
l. Jika kompaun - isikan Jaduan 18/ Terima bayaran kompaun dan maklumakan pembebasan OKT kepada PTD, DPP dan polis serta semua OKT.
m. Barang kes seperti arahan DPP - Serah atau Kemahkamah Untuk Lucut Hak dan Lupus.
n. Maklumkan ke PTD dan DPP - 
o. Mohon tutup fail. 
p. Jika ada permohonan melepaskan sementara barang kes - rujuk DPP/ Dapat kebenaran bebes sementara.
q. Dapatkan maklumat dari JPJ jika ada jentera yang dirampas
r. Dapatkan nialaian harga jentera yang dirampas.
s. Dapatkan laporan butiran jentra dari Jabatan Kimia.
t. Keluarkan bon jaminan/ bank draf untuk tempoh 1 tahun dan perlu diperbaharu tempoh jika kes tidak selesai.
E. MAKLUMAT PERTAMA/ ("FIR" - First Information Report)

KAEDAH TANGKAPAN DAN LAPORAN POLISKAEDAH TANGKAPAN DAN LAPORAN POLIS

1. Proses tangkapan bermula apabila wujudnya /berlakunya suatu kesalahan/
melakukan kesalahan sehingga pesalah itu ditangkap -Sek. 425 dan 426
2. Melihat sendiri kesalahan dilakukan
3. Mendapat maklumat sesuatu kesalahan telah berlaku
4. Mensyaki sesuatu kesalahan telah atau mencuba melakukan.
5. Mensyaki bermaksud dengan undang-undang dan secara "bone fide" atau suci hati
syak yang munasabah.
6. Oleh itu pesalah itu boleh ditangkap tanpa waran digunakan.
7. Penjawat awam ( Sek. 426A (2)) perlu memperkenalkan diri sebelum tangkapan
dilakukan.
8. Memperkenalkan diri adalah wajib - Sek. 426A(2)
ini adalah untuk mengelak jabatan disaman dengan dikaitkan pertuduhan palsu tanpa
memperkenalkan diri (dengan menunjukkan Kad Kuasa).
9. Perlu memberitahu kesalahan yang mereka lakukan kepada orang yang kena tangkap (Perlembagaan)
B. PEMERIKSAAN / PENGELEDAHAN DAN RAMPASAN
Pemeriksaan terbahagi kepada 3: (CPC)
1. Pemeriksaan orang dalam bangunan
2. Pemeriksaan tempat dan kediaman
3. Pemeriksaan badan orang (Body search)
1. Pemeriksaan orang dalam bangunan
- Perlu ada waran geledah atau waran tangkap ( bagi renjer) untuk memasuki dalam
bangunan untuk menangkap jika dipercayai orang itu berada disitu.
- Boleh pecah masuk jika tidak dibenarkan
- Polis/Penghulu boleh masuk tanpa waran jika orang itu dipercayai akan lari
- Bagi Penolong Pengarah ke atas boleh memasuki dan menggeledah tanpa waran
Seksyen terlibat:
TangkapanTanpa Waran Oleh siapa ..... Sek. 426A
Sek. 54 KAJ
Sek. 55 KAJ
Sek. 56 KAJ
Sek. 60 KAJ
Sek. 61 KAJ
Sek. 63 KAJ
Sek. 62 KAJ
Sek. 62 (2) KAJ
Sek. 62(A)/(B) KAJ
Sek. 116 KAJ


2. Pemeriksaan tempat dan kediaman
Pegawai yang diwarta bawah sek.12 KTN boleh memasuki kawasan sesuatu tempat/tanah tanpa waran seperti:
- tanah kerajaan
- tanah rizab
- tanah milik (sek. 426 sahaja)
- tanah lombong

3. Seksyen terlibat:
Sek. 425 dan 426 KTN

4. Pemeriksaan badan orang (Body search)
Seksyen yang terlibat:
- Sek. 17 KAJ - Sek. 21 KAJ
- Sek. 19(2) KAJ - Sek. 22 KAJ
- Sek. 20 KAJ
jika perempuan, perlu bawa ke Balai Polis dan minta Polis Wanita menjalankan
pemeriksaan badan.
C. RAMPASAN
1. Penggeledahan yang dilakukan untuk membuat perampasan perlu dihadiri oleh
pesalah sendiri.
2. Senaraikan barang rampasan kedalam borang - borang bongkar
3. Senarai dibuat ditempat kejadian dengan disaksikan sendiri oleh pesalah tersebut
dalam 2 salinan.
4. Bacakan semula senarai barang-barang yang dirampas kepada pesalah bagi tujuan
Akuan Terima.
5. Barang-barang tersebut mestilah barang-barang yang boleh diambil iaitu peralatan yang diguanakan untuk tujuan melakukan kesalahan.
6. Tandatangan pesalah/disyaki WAJIB diturunkan dalam borang bongkar tersebut
untuk tujuan pengecaman semasa kejadian.
7. Jika pesalah tidak mahu menurunkan t/tangan , RO mesti catatkan
dalam borang 
8. Serahkan satu salinan borang bongkar kepada pesalah tersebut.
9. Jika barang-barang yang tidak boleh diambil/tidak boleh alih (inmobile exibit) perlu
dicatitkan didalam bongkar dan dapatkan perintah 413 - bond of undertaking dari
Majistret. Serahkan satu salinan kepada pesalah, kemudian bawa ke Balai Polis
isikan No. Report Polis  di bongkar.


*         Laporan polis seharusnya mempunyai maklumat berikut

*         1. TARIKH,

*         2. MASA,

*         3. WILAYAH DAN TEMPAT,

*         4. KEJADIAN YANG BERLAKU,

*         5. KANUN YANG DIGUNAKAN

*         6. KESALAHAN YANG DILAKUKAN

*         7. SENARAI RAMPASAN,


*         8.  TEMPAT SIMPAN RAMPASAN
BERTINDAK ATAS MAKLUMAT ADUAN, PADA XX.XX.XXXX JAM LEBIH KURANG XX.XX PAGI, DI KAWASAN RIZAB SUNGAI XXXXXX. BERHAMPIRAN JALAN XXXXXX DI LOKASI XXXXXX, SAYA BERSAMA ANGGOTA ROMBONGAN DARI PDRM DAN MAJLIS PERBANDARAN TAIPING TELAH MENYIASAT ADUAN PEMBINAAN PAGAR DI ATAS TANAH RIZAB JPS. HASIL SIASATN DIDAPATI WUJUD BINAAN PAGAR DI ATAS RIZAB JPS SUNGAI XXXXXX. BINAAN TERSEBUT SEDANG DIJALANKAN DAN BELUM SIAP. TIADA PEKERJA DITEMUI SEMASA SERBUAN. PEKERJA PEMBINAAN PAGAR HANYA DIKESAN PADA PERINGKAT AWAL SERBUAN TETAPI PINTU PAGAR XXXXXX BERKUNCI MENYEBABKAN TINDAKAN MENAHAN PEKERJA TIDAK DAPAT DIJALANKAN APABILA SEMUA PEKERJA MENGHILANGKAN DIRI. SAYA TELAH MENYITA PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDIRIKAN PAGAR SEPERTI TIANG KONKRIT 9 BATANG, BEBERAPA GUNI SIMEN DAN PERBAGAI PERALATAN UNTUK MEMBINA PAGAR. SENARAI BARANG SIASATAN AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMILIK ATAU WAKIL MELALUI POS ATAU KEPADA PEMILIK YANG DATANG MENUNTUT. TINDAKAN SITAAN DIBUAT MENGIKUT SEKSYEN 426A(1)(c) KERANA KESALAHAN MENGIKUT SEKSYEN 425 (1) KANUN TANAH NEGARA.


TUJUAN SAYA MEMBUAT LAPORAN ADALAH SEBAGAI COVERING REPORT BAGI MENGELAKAN APA-APA TOHMAHAN DAN UNTUK REKOD BAHAWA TINDAKAN TELAH DIJALANKAN.

CONTOH 2

Contoh laporan polis :

Pada 16/07/2012 jam lebih kurang 10.25 pagi, saya telah menjalankan rondaan rutin bagi tujuan penguatkuasaan kesalahan di bawah Seksyen 426(1) Kanun Tanah Negara 1965 di KM 23 Jalan Pekan Nanas ke Gelang Patah. Saya bersama anggota penguatkuasa kemudiannya telah menahan sebuah lori jenis HINO dengan nombor pendaftaran JCG 618 dengan muatan pasir lebih kurang 15 meter padu yang  melalui jalan tersebut menghala ke Gelang Patah. Selepas pemeriksaan dibuat, saya mendapati pemandu lori tersebut iaitu CXXXXXXXXXXXXXX (No KP: 771211-01-9999) gagal mengemukakan permit mengalih bahan batuan (Permit 4C) seperti yang diminta oleh saya. Dengan itu saya mengarahkan agar pemandu lori dan lori NO XXXXXX tersebut ditahan dan dibawa ke balai polis kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 426. Sekian aduan saya.

Thursday, 5 July 2012

KERTAS KURSUS PENGUATKUASAAN KTN
 *** HUBUNGI - ptgchamp400@gmail.com


TAJUK KURSUS 1. PENGENALAN KEPADA KTN
2. SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
3. KUASA MENANGKAP DAN MENAHAN MENGIKUT KTN DAN CPC
4. PROSEDUR TANGKAPAN DAN PENAHANAN
5. LAPORAN POLIS DAN FIR
6. PENGURUSAN BARANG KES
7. INTIPATI KESALAHAN MENGIKUT SEKSEN 425
8. INTIPATI KESAHAN MENGIKUT SEKSEN 426
9. PERAMPASAN DAN LUCUT HAK BARANG KES
10. KUASA MENYIASAT DAN KTN DAN CPC
11. KAEDAH MERAKAM PERCAKAPAN
12. MENGURUSKAN OKT DARI AWAL HINGGA AKHIR
13. PENYEDIAN KERTAS SIASATAN
14. PENYEDIAAN FAKTA KES DAN PERTUDUHAN
15.RUJUKAN KES KEPADA TPR
16. PENDAFTARAN KES DAN BORANG-BORANG MAHKAMAH
17. AKTA KETERANGAN 
18. TUGAS DAN PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
19. TEKNIK BERHUJAH
20. PENGHUKUMAN.
21. OPERASI MEMUSNAH DAN PELAN KONTIGENSI.
22. PENCEROBOHAN TANAH MILIK DAN MENYELESAIANNYA

1. SLOT 2 HARI - RM 1XXX.XX
2. SLOT 4 HARI - RM 2XXX.XX
3. SLOT 5 HARI - RM 4000.00
Sunday, 1 July 2012

SIASATAN MENGIKUT KANUN TANAH NEGARA


RO TUNGGU SIASATAN OLEH IO

a) IO terima repot/barang kes dan diari RO 
b) IO tendatangan borang serah menyerah
c) IO simpan barang kes di tempat selamat dan diwarta
d) IO buka fail sulit 
e) IO Mohon keluarkan OKT dari lock-up                      - contoh Surat 5
f) IO segera buat lawatan tempat kejadian
g) IO buat lakaran tempat kejadian
h) IO ambil gambar tempat kejadian
i) IO dapatkan lain-lain maklumat tambahan
g) IO Panggil RO untuk rakam percakapan                          - 421 AC
f) IO Panggil lain-lain anggota serbuan - rakam percakapan
g)  RO dan lain-lain hadir untuk membantu pengecaman
h) IO Panggil semua OKT - rakam percakapan

IP YANG LENGKAP OLEH IO

1) Surat lantikan IO
2) Warta IO yang disahkan
3) Warta RO yang disahkan
4) Salinan Kadkuasa RO yang disahkan

FOLIO A

-  A - laporan polis (A, AA, AAA, AAAA)

FOLIO A1

-  A1 - Percakapan saksi pengadu (A
-  (A2......A6) Percakapan lain-lain saksi

FOLIO B

-  B1 - Percakapan suspek/OKT
-  (B2......B4) Percakapan lain-lain suspek/OKT.

FOLIO C

-  C1  -  Diari Pegawai Penyiasat
-  (C2....C3) lain-lain pegawai penyiasat jika ada.


FOLIO D

-  Dokumen-dokumen.

-  D1 - Laporan awal Polis/ 
-  D2 - Laporan Polis
-  D3 - Warta RO
-  D4 - Salinan Kadkuasa RO
-  D5 - Borang bongkar
-  D6 - Borang serah menyerah
-  D7 - Pelan lakaran kasar dan pelan kunci RO
-  D8 - Gambar-gambar dari RO
-  D9 - Pengesahan lokasi kejadian oleh JUPEM
-  D10 - Pengesahan tanah kerajaan oleh Pendaftar.
-  D11 - Dokumen hakmilik dari pemilik
-  D12 - Dokumen Pengesahan oleh JPJ
-  D13........ surat-surat kepada jabatan berkaitan.MINIT IO

1. Minit 

-Minit kepada PTD - IP telah disiapkan dan pohon arahan.

- Minit PTD - arahan rujuk IP kepada DPP.

- Minit kepada DPP untuk terima arahan lanjut.


LAIN-LAIN YANG AMAT PENTING


1. PERTUDUHAN

2. FAKTA KES

3. RINGKASAN KETERANGAN